Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
         
         
     

1.1 Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

Lp.

Symbol

Przeznaczenie

Format

Liczba

1

MEN-I/1/2

dla uczniów klas I-III szkoły podst. dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

A4 (2 str.)

MEN-I/3a/2

dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

A4 (2 str.)

MEN-I/3a-w/2

j.w. z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

MEN-I/4/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kl. IV i V szkoły podst.

A4 (2 str.)

1.2 Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
5 MEN-I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych

A4 (2 str.)

6 MEN-I/6a-w/2 j.w.

A4 (2 str.)

7 MEN-I/7/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszcza. do szkoły podst.

A4 (2 str.)

 
8 MEN-I/9/2 dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.)

 
9 MEN-I/9-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

 
10 MEN-I/10/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.)

 
11 MEN-I/11/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do kl. I, II

A4 (2 str.)

 
1.4 Świadectwa ukończenia gimnazjum
12 MEN-I/13a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych

A4 (2 str.)

13 MEN-I/13a-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyr.

A4 (2 str.)

14 MEN-I/14a/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży

A4 (2 str.)

15 MEN-I/15a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do Gim.

A4 (2 str.)

1.5 Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej
16 MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I,II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

A4 (2 str.)

17 MEN-I/17a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

18 MEN-I/19/2 dla uczniów klas I - II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

A4 (2 str.)

1.6 Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
19 MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży oraz słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych

A4 (2 str.)

20 MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

21 MEN-I/20/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

A4 (2 str.)

1.7 Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
22 MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego

A4 (2 str.)

23 MEN-I/21a-w2 jak wyżej z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

1.8 Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
24 MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnok. dla młodzieży oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

A4 (2 str.)

25 MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnok.dla młodzieży z wyr.

A4 (2 str.)

1.9 Świadectwa szkolne promocyjne technikum
26 MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I-II technikum dla młodzieży

A4 (2 str.)

27 MEN-I/27a-w/2 Jak wyżej z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

1.10 Świadectwa ukończenia technikum
28 MEN-I/28/2
dla uczniów technikum dla młodzieży oraz słuchaczy technikum dla dorosłych

A4 (2 str.)

29 MEN-I/28-w/2
dla uczniów technikum dla młodzieży oraz słuchaczy technikum dla dorosłych

A4 (2 str.)

30 MEN-I/28a/2
dla uczniów technikum dla młodzieży oraz słuchaczy technikum dla dorosłych

A4 (2 str.)

31 MEN-I/28a-w2
dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem

A4 (2 str.)

1.11 Świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego
32
MEN-I/32/2
Dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych

A4 (2 str.)

33
MEN-I/32-w/2
j.w.

A4 (2 str.)

1.12 Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
34 MEN-I/33/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
A4 (2 str.)
Gilosze do świadectw
35 Gilosz A4 Niebieski szkoła podstawowa

A4 (2 str.)

36 Gilosz A4 Niebieski z wyróżnieniem szkoła podstawowa

A4 (2 str.)

37 Gilosz A4 Pomarańczowy gimnazjum

A4 (2 str.)

38 Gilosz A4 Pomarańczowy z wyróżnieniem gimnazjum

A4 (2 str.)

39 Gilosz A4 Różowy LO, LP

A4 (2 str.)

40 Gilosz A4 Różowy z wyróżnieniem LO, LP

A4 (2 str.)

41 Gilosz A3 Różowy technikum

A4 (4 str.)

42 Gilosz A3 Różowy z wyróżnieniem technikum

A4 (4 str.)

43 Gilosz A4 Żółty zsz

A4 (2 str.)

44 Gilosz A4 Żółty z wyróżnieniem zsz

A4 (2 str.)

45 Gilosz A4 Brązowy policealna

A4 (2 str.)

46 Gilosz A4 Zielony zaświadczenia

A4 (2 str.)

Arkusze ocen
Arkusze ocen zawierające w symbole literkę "b" są przeznaczone do wypełniania komputerowego
Proszę zakreślić właściwy symbol

47

MEN-I/37a/2 MEN-I/37b/2

dla uczniów szkoły podst. dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podst. dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
A4 (8 str.)
 
48

MEN-I/38a/2 MEN-I/38b/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do s.p.
A4 (8 str.)
 
49

MEN-I/39a/2 MEN-I/39b/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy Gim.dla dorosłych prowadzonego w formie stac.
A4 (6 str.)
 
50

MEN-I/40a/2 MEN-I/40b/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do Gim.
A4 (4 str.)
 
51

MEN-I/41a/2 MEN-I/41b/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
A4 (6 str.)
 
52

MEN-I/42a/2 MEN-I/42b/2

dla uczniów liceum ogólno. i uzupełniającego liceum ogólno. dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnok. i uzupełniającego liceum ogólnok.dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej
A4 (6 str.)
 
53

MEN-I/44a/2 MEN-I/44b/2

dla uczniów technikum i technikum uzupełń. dla młodzieży oraz słuchaczy technikum i technikum uzupełń. dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej
A4 (8 str.)
 
54

MEN-I/45a/2 MEN-I/45b/2

dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy z.s.z.dla dorosłych prowadzonej w formie stacj.
A4 (6 str.)
 
55

MEN-I/46a/2 MEN-I/46b/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadz. w formie stacj.
A4 (6 str.)
 
56

MEN-I/47a/2 MEN-I/47b/2

dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych.
A4 (8 str.)
 
57 Księga arkuszy ocen (skoroszyt)
A4
 
58 II/163 Zbiór arkuszy ocen
A4
 
Indeksy
59 MEN-II/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych
A6
60 MEN-II/49/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży
A6
Legitymacje szkolne
61 MEN-I/50a/2

dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

A7 (2 str.)
62

Gilosz legitymacji (druga strona z nadrukiem)
1 gilosz=8 legitymacji

A4
63

Gilosz legitymacji (bez nadruku)
1 gilosz=8 legitymacji

A4
64 MEN-I/50a-N/2 dla uczniów niepełnosprawnych
A7 (2 str.)
65 MEN-I/52/2 dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
A7 (2 str.)
66 zaśw. MI/2002 Zaświadczenie dla opiekunów uczniów niepełnosprawnych
A7
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
67 MEN-I/53/2 dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
A5 (1 str.)
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
68 MEN-I/54/2 dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym
A4
Karta rowerowa
69 karta rowerowa dla uczniów
A7 (2 str.)
70 VI/28 arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r.
A4 (1 str.)
71 Dziennik przeprowadzonych zajęć karta rowerowa
A4
Świadectwa i dyplomy
72 MEN 77/09 świadectwo ukończeniu kursu kwalifikacyjnego (rozp. MEN z 19.11.2009 r., DzU nr 200 poz. 1537)
A4 (1 str.)
73 Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego
A4 (1 str.)
74 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza
A4 (1 str.)
75 MEN-II/200 dotyczy postępowań kwalifik. na stopnie specjalizacji zawodowej nauczyciela (DzU nr 140/2001, poz. 1579)
A4 (1 str.)
Zaświadczenia
76 MEN-III/1 dla osób, które ukończyły kurs
A4 (2 str.)
77 Zaświadczenie o ukończeniu ................
A4
78

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ( rozp. MEN z dnia 11 styczeń 2012r.Dz.U.poz.186)

A4
79 Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kalif. zawod.
A4
80 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
A4
Druki uzupełniające - Dzienniki
81 I/1 dziennik zajęć przedszkola
A4
82 I/2

a/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny Koszlin
b/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny Nowa Era
c/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny ŻAK
d/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny JUKA
e/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny WSiP
f/ dziennik lekcyjny wczesnoszkolny MAC

A4

Zakreślić Wydawnictwo
83

I/3 (8-godz.) lub (11-godz.)

dziennik lekcyjny dla klas IV-VI szkół podst., wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów ogólnokszt. oraz szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły
a/ 8 godz. Wydawnictwo Koszalin
b/ 11godz. Wydawnictwo Koszalin
c/ Wydawnictwo ŻAK

A4
84 I/4 dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się poza terenem szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych
A4
85 I/5 dziennik zajęć wychowawczych
A4
86 Dziennik zajęć wychowawcy (Nowość)
A4
87 I/6 dziennik zajęć dodatkowych i kursów
A4
88

dziennik zajęć nauczyciela - godz. dodatkowe (karciane) art.42

A4
89 I/7 dziennik szkoły zaocznej
A4
90 I/8 dziennik biblioteki szkolnej
A4
91 I/9 dziennik placówki wypoczynku
A5
92 I/10 dziennik zajęć pedagoga szkolnego /psychologa.
A4
93 dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa)
A4
94 I/31 dziennik internatu
A4
95 dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
A4
96 dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu
A4
97 dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego
A4
98  

dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych)

A4
 
99 Dziennik zajęć logopedy Wydawnictwo Harmonia
A4
100 Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej i innych) Wyd. Seventh Sea
A4
101

Dziennik zajęć terapeutyczno-wyrównawczy Wydawnictwo Harmonia

A4
102 dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
A4
103 dziennik indywidualnego nauczania
A4
104 dziennik zajęć świetlicy szkolnej twarda opr.
A4
105 Dzienniczek nauczyciela wf
A5
106 Okładka na dziennik lekcyjny
107 Okładka na dziennik pozalekcyjny ( przeźroczysta)
Druki uzupełniające - Tok nauki - dane o uczniu, jego rodzinie i nauczycielu
108 IV/1 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy,
2/3 A4
109 V/9 karta wycieczki
A5
110 IV/9 wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna
A4 (2 str.)
111 IV/18 protokół powypadkowy
A4 (2 str.)
112 IV/19 Rejestr wypadków uczniów
A4
Druki uzupełniające - Druki materiałowo-rozrachunkowe
113 V/1 dziennik żywieniowy przedszkola
A4
114 karta kontowa ilość/wartość (opakowanie 100 szt)
A5
115 karta kontowa ilościowa (opakowanie 100 szt)
116 V/4 zapotrzebowanie żywnościowe
A5 (32 k)
117 Kwitariusz przychodowo-ewidencyjny K-104
A4
118 Kwitariusz przychodowo-ewidencyjny K-103
A5
119 Kartoteka odpłatności za przedszkole
A4
120 Magazyn przyjmie
A5 samok
121 Magazyn wyda
A5 samok
122 Raport kasowy
A4, A5
Druki uzupełniające - Organizacja
123 VI/1 organizacja szkoły podstawowej
A3
124 VI/1a przydział przedmiotów nauczania SP
A3
125 VI/2SP organizacja szkoły podstawowej
A2
126 VI/2 Gim organizacja gimnazjum
A2
127 VI/2 LO organizacja liceum ogólnokształcącego
A2
128 VI/5 ZSZ organizacja zasadniczej szkoły zawodowej
A2
129 VI/6 organizacja szkoły specjalnej
A2
130 VI/8 organizacja przedszkola
A4 (4str.)
131 VI/16 przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej
A2
132 VI/17 zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton), wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły
A5
133 VI/18 zawiadomienie o zameldowaniu dziecka
A6
134 VI/19 zawiadomienie o przyjęciu dziecka (karton), wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół
A6
135 VI/25 karta oceny pracy, dokument do akt osobowych nauczyciela (rozp. MEN z 2.11.2000 r.)
A4
136 tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole
A2
137 tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole
A1
Druki uzupełniające - biblioteczne
138 PUB 143/144 karta katalogowa 100/op.
A7
139 PUB 170 karta książki 100/op.
A7
140 karta czytelnika 100/op.
A6
141 księga inwentarzowa księgozbioru (karton)
A4
142 księga inwentarzowa księgozbioru (tw. op.)
A4
143 rejestr ubytków biblioteki
A4
144 PU-B-162 załącznik do protokołu skontrum PU-B-162
A4
145 PU-B 171 arkusz kontroli PU-B-171
A3
146 B-121a rejestr przybytków
A4
147 B-125 protokół komisji B-125
A4
148 B-173 upomnienie B-173 (karton)
A6
149 B-181 rewers wypożyczeń B-181 A6 bloczek 100 k.
A6
150 PU-B-191 karta biblioteczna PU-B-191 (karton) (zobowiązanie)
A7
151 PU-B-192 karta biblioteczna PU-B-192 (karton) (karta zapisu)
A7
152 PU-B-111 karta akcesyjna dziennika PU-B-111 (karton)
A6
153 PU-B-112 karta akcesyjna tygodnika PU-B-112 (karton)
A6
154 PU-B-113 karta akcesyjna dwutygodnika PU-B-113 (karton)
A6
155 PU-B-114 karta akcesyjna miesięcznika PU-B-114 (karton)
A6
156 PU-B-115 karta akcesyjna dwumiesięcznika PU-B-115 (karton)
A6
157 PU-B-116 karta akcesyjna kwartalnika PU-B-116 (karton)
A6
158 PUB-180 kontrolka wypożyczeń
2/3 A4
159 kieszonka do karty czytelnika
A6
160 kieszonka do karty książki
A7
161 Zastawka do książek metalowa h=15,5 cm
szt.
162 Zastawka do książek metalowa h=28 cm
szt.
Księgi, książki, rejestry, dzienniki
163 I/14 księga ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 5-18 lat
A4
164 I/15 księga uczniów dla wszystkich typów szkół
A4
165 Dziennik korespondencyjny ( księga kancelaryjna)
A4
166 Dziennik ewidencji (dokumenty niejawne)
A4
167 Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
A4
168 Rejestr przesyłek wpływających
A4
169 Rejestr przesyłek wychodzących
A4
170 Wykaz przesyłek nadanych
A4
171 Rejestr wydanych przedmiotów
A4
172 Książka zdawczo-odbiorcza kluczy
A4
173 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

A5

174 Dziennik praktyki zawodowej
A5
175 Zeszyt zajęć praktycznych
A5
176 Księga protokołów Rady Pedagogicznej
A4/200 k.
177 Księga uchwał Rady Pedagogicznej
A4/200 k.
178 Księga protokołów Rady Rodziców
A4/200 k.
179 Księga uchwał Rady Rodziców
A4/200 k.
180 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców
A4/96 k.
181 Książka uzyskiwanych stopni awansu zaw. nauczycieli
A4/200 k.
182 Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawod. naucz.
A4/98 k.
183 książka obiektu budowlanego
A4
184 Książka kontroli - twarda opr.
A4/96 k.
185 Książka kontroli sanitarnej
A5
186 Książka meldunkowa - (twarda oprawa)
A4
187 Księga zarządzeń - (twarda oprawa)
A4/96 k.
188 Księga zastępstw - (twarda oprawa)
A4/200 k.
189 Księga absolwentów - (twarda oprawa)
A4
190 Księga absolwentów szkoły zawodowej - (twarda oprawa)
A4
191 Księga druków ścisłego zarachowania
A4
192 Księga inwentarzowa - (twarda oprawa)
A4
193 Księga inwentarzowa - (oprawa kartonowa)
A4
194 Księga środków trwałych - (oprawa kartonowa)
A4
195 Księga wychowanków (twarda oprawa)
A4
196 Księga pamiątkowa
A4/120 k.
197 Kronika - (twarda oprawa)
A4/120 k.
198 Kronika - (twarda oprawa)
A3/120 k.
199 Złota księga - (twarda oprawa)
A4/120 k.
200 Rejestr wydanych indeksów - (twarda oprawa)
A4/96 k.
201 Rejestr wydanych zaświadczeń - (twarda oprawa)
A4/96 k.
202 Rejestr wydanych świadectw - (twarda oprawa)
A4/96 k.
203 Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich - twarda opr.
A4/96 k.
204 Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela
A4/32 k.
205 Rejestr wydanych kart rowerowych
206 Rejestr skarg i wniosków - (twarda oprawa)
A4
207 Rejestr wypadków przy pracy
A4 karton
208 Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
A4/32 str.
209 Rejestr wejść i wyjść (dla gości)
A4/96 k.
210 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (pracowników)
A4
211 Rejestr nieobecności w pracy - (twarda oprawa)
A4/96 k.
212 Rejestr zatrudnionych nauczycieli - (twarda oprawa)
A4/96 k.
213 Rejestr zatrudnionych pracowników - (twarda oprawa)
A4/96 k.
214 Szkolny rejestr rozrachunku świadectw - (opr. karton)
A4
Inne
215 Teczka do podpisu
A4
216 Pudła do archiwizacji
217 Segregator wąski grzbiet
A4
218 Segregator szeroki grzbiet
A4
219 Skoroszyt papierowy
A4
220 Skoroszyt papierowy-oczkowy ( do wpinania do segregatora)
A4
221 Skoroszyt PCV
A4
222 Teczka z gumką
A4
223 Teczka wiązana
A4
224 Papier kancelaryjny kratka
A4 ryza
225 Papier kancelaryjny kratka
A3 ryza
226 Papier xero Pollux niebieski
A4 ryza
227 Papier xero Pollux niebieski
A3 ryza
228 Koszulka (opakowanie = 100szt) krystaliczna
A4
229 Arkusz spisu z natury- bloczek samokopia
A4 bl.
230 Kasa przyjmie KP - bloczek samokopia
A6
231 Kasa wypłaci KW - bloczek samokopia
A6
232 Ewidencja ilościowa (twarda oprawa)
A4 (100 k.)
233 Karta urlopowa
A6 bl.
234 Kartoteka urlopowa
A5 karton
235 Wniosek o urlop
A6 bl.
236 Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna
A4 karton
237 Karta ewidencji czasu pracy - roczna
A4 karton
238 Karta ewid. wyposażenia pracownika (w odzież ochr.)
A5 karton
239 Kartoteka do PKZP
A5 karton
240 Kwestionariusz osobowy dla pracownika
A4 bloczek
241 Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
A4 bloczek
242 Teczka akt osobowych - (twarda oprawa)
A4
243 Teczka akt osobowych - (karton)
A4
244 Lista obecności
A4 bl.
245 Okładka na listę obecności (twarda)
A4
246 Polecenie przelewu - bloczek samokopia
A6
247 Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)
A5
248 Ewidencja wydanych delegacji (twarda oprawa)
A4
249 Pracownicza książeczka zdrowia
A6
250 Rozliczenie godzin ponadwymiarowych
A6 offset
251 Roczna karta ewidencji obecności w pracy
A5
252 Rozliczenie zaliczki
A6 offset
253 Skorowidz A5 100, lub 200 k.
A5
254 Skorowidz A4 100, lub 200 k.
A4
255 Świadectwo pracy
A4 bl.
256 Umowa o pracę dla nauczycieli
A4 bl.
257 Umowa zlecenie
A4 samok.
258 Umowa o dzieło
A4 samok.
259 Upoważnienie
A6 offset
260 Wniosek o zaliczkę
A6 offset
261 Wniosek o pożyczkę
2/3 A5
262 Zaświadczenie o zatrudnieniu
A6, bl.
263 Zaświadczenie uczniowskie samokopia
A6, bl.
264 Zaświadczenie uczniowskie bez kopii
A6, bl.
265 Faktura VAT
266 Rachunek uproszczony
Dyplomy ozdobne
267 Dyplom pasowania na przedszkolaka składane
B5
268 Dyplom pasowania na przedszkolaka pojedyncze
A4
269 Dyplom ukończenia przedszkola składany
B5
270 Dyplom ukończenia przedszkola pojedynczy
A4
271 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego składane
B5
272 Dyplom ukończenia oddziału zerowego składane
B5
273 Dyplom /Akt pasowania na ucznia składane
B5
274 Dyplom pasowania gimnazjalisty składane
B5
275 Dyplom pasowania na czytelnika pojedyncze
A4
276 Dyplom ukończenia klas I, II, III
A4
277 Dyplom / Teczka ukończenia szkoły podstawowej
A4
278 Dyplom / Teczka ukończenia gimnazjum
A4
279 Dedykacje do nagród książkowych
A6
280 Dyplom "Nagroda Dyrektora Szkoły" dla nauczycieli składany
A4
281 Dyplom "Nagroda Dyrektora Szkoły" dla administracji składany
A4
282 Dyplom "Nagroda Dyrektora Szkoły" bez tekstu składany
A4
283 Podziękowanie składane
B5
284 Podziękowanie pojedyncze
A4
285 Dyplom- Przyjaciel szkoły składane
B5
286 Dyplom- Przyjaciel szkoły pojedyncze
A4
287 List gratulacyjny składany
B5
288 List gratulacyjny pojedynczy
A4
289 List pochwalny pojedynczy
A4
290 Dyplom bardzo dobrego ucznia pojedynczy
A4
291 Dyplom wzorowego ucznia pojedynczy
A4
292 Dyplom za wzorową frekwencję pojedynczy
A4
293 Dyplom za czytelnictwo pojedynczy
A4
294 Dyplomy ogólne pojedyncze
A4
295 Dyplomy sportowe pojedyncze
A4
296 Biret
A4
297 Okładka twarda z godłem
298 Okładka twarda bez godła
A4
Artykuły różne
299 Kreda biała Karkonosze (pudełko= 75 lasek) (karton=24pudełka)
13,50/pud.
300 Kreda biała Mar Bor (pudełko =50 lasek) (karton=20pudełek)
5,50/pud.
301 Kreda biała bezpyłowa (pudełko =100 lasek) (karton=16 pudełek)
17,00/pud.
302 Kreda biała bezpyłowa (pudełko =10 lasek)
2,50/pud.
303 Kreda kolorowa Mar Bor (pudełko=50 lasek)
7,50/pud.
304 Kreda kolorowa Karkonosze (pudełko=12 lasek)
4,90/pud.
305 Kreda kolorowa bezpyłowa (pudełko=100 lasek)
20,50/pud.
306 Kreda kolorowa bezpyłowa (pudełko=10 lasek)
3,50/pud.
307 Szarfa do pocztu sztandarowego (wykończona złotymi frędzlami, podwójna)
40,00/szt
308 Rękawiczki sztandarowe (bawełniane, antypoślizgowe)
16,50/para
309 Flaga PL 100x150 dederon
310 Flaga PL 70x110 dederon
311 Flaga PL na maszt 100x150
312 Flaga PL na maszt 150x230
313 Flaga UE 100x150
314 Flaga UE 70x110
315 Uchwyt do flag na budynek (pojedynczy, podwójny, potrójny)
316 Stojak na flagi z 3 masztami wewnętrzny złoty/srebrny
317 Stojak na flagi z 2 masztami wewnętrzny złoty/srebrny
318 Godło papierowe A3
319 Godło w ramie aluminiowej
A3
320 Godło w ramie drewnianej
A3
321 Godło w antyramie
A3
322 Godło emaliowane owalne (30x40 lub 40x50)
323 Tablice informacyjne -emaliowane z nazwą szkoły
Na zamów.
324 Antyramy A4, A3, 40x50, 50x70, 60x80, 70x100 pleksi/szkło
szt.
325 Markery do białych tablic GRANIT (4 szt+gąbka)
kpl.
326 Markery do białych tablic GRANIT pojedyncze szt (czerwone, zielone, niebieskie, czarne)
szt.
Markery do tablic PILOT (czarny, niebieski, zielony, czerwony)
szt.
Wkład do markera PILOT (czarny, niebieski, zielony, czerwony)
szt.
327 Markery do białych tablic ecoBoards (4 szt)
328 Ścierak do białej tablicy magnetyczny OVAL
329 Wkład wymienny do ścieraka OVAL (5 szt)
330 Gąbka do tablic kredowych
331 Płyn do białych tablic 500 ml.
332 Magnesy do tablic (opakowanie=10 szt) w plastikowej oprawie
Magnesy do tablic (opakowanie=10 szt) bez oprawy
333 Uchwyt tablicowy z klipsem
334 Wskaźnik (drewniany, teleskopowy, laserowy) ( Zakreślić rodzaj)
335 Instrukcja: udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
336 Instrukcja: obsługi apteczki
337 Instrukcja: wyposażenia apteczki
338 Instrukcja: na boiska sportowe
339 Instrukcja na sale gimnastyczne
340 Instrukcja przy zastosowaniu kozła i skrzyni
341 Instrukcja przy prowadzeniu lekcji w-f oraz przy stosowaniu sprzętu sport.
342 Instrukcja na place zabaw
343 Instrukcja do pracowni komputerowej
344 Instrukcja do pracowni chemicznej
345 Instrukcja ogólna BHP
346 Instrukcja przy obsłudze komputera i drukarki
347 Instrukcja przy obsłudze niszczarki do papieru
348 Instrukcja przy obsłudze kopiarki kserograficznej
349 Regulamin pracowni chemicznej
350 Regulamin korzystanie z Sali gimnastycznej siłowni i boiska sportowego
351 Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
352 Instrukcja BHP dla sprzątaczek
353 Instrukcja BHP dla elektryka/konserwatora
354

Znaki ewakuacyjne fluorescencyjne, samoprzylepne:
- wyjście ewakuacyjne, droga ewakuacyjna
- kierunek drogi ewakuacyjne (prosta strzałka)
- kierunek drogi ewakuacyjne (schody góra: na lewo/prawo)
- kierunek drogi ewakuacyjne (schody dół: na lewo/prawo)
- Gaśnica
- hydrant
- miejsce zbiórki
- główny wyłącznik prądu
- wyłącznik prądu
- drzwi ewakuacyjne

Wybrane zakreślić
355 Znak: zakaz palenia
Znak: zakaz wprowadzania zwierząt
356 Znak: obiekt monitorowany lub teren monitorowany
Znak: "nie zastawiać", "brama wjazdowa nie parkować"
357 Znak: Telefony alarmowe
358 Naklejki na drzwi : pokój nauczycielski, sekretariat, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, dyrektor, biblioteka, świetlica, szatnia, sala, pomieszczenie gospodarcze, WC, WC personelu, zachowaj czystość, apteczka, wejście, wyjście, kuchnia, stołówka..
Wybrane zakreślić
359

Tabliczki informacyjne na drzwi OWZ (otwórz włóż, zamknij)

A5, A6, A4, 105 x 297
360 Dzwonek szkolny elektryczny
361 Dzwonek szkolny ręczny
362 Elektroniczna woźna (do sterowania dzwonkami)
363 Plan lekcji magnetyczny ( proszę o podanie liczby oddziałów i liczbę nauczycieli)
364 Plan lekcji kołkowy ( proszę o podanie liczby oddziałów i liczbę nauczycieli)
365 Apteczka metalowa z wyposażeniem 24x22x12
366 Apteczka metalowa z wyposażeniem 30x22x12
367 Apteczka w kuferku PCV z wyposażeniem, z wieszakiem montowanym na stałe 28x21x11,5
368 Apteczka w kuferku PCV z wyposażeniem, z wieszakiem montowanym na stałe 33x24,5x12,5
369 Apteczka turystyczna z wyposażeniem, w torbie na ramię 34x17x8
370 Szafka na 2 klucze typ MG (czerwona z szybką do zbicia)
371 Szafka na klucze typ MG liczba kluczy: 30,60
372 Szafka na klucze TG liczba kluczy: 22, 36, 50, 86, 108, 160, 200, 232, 320
373 Kosz na śmieci metalowy zewnętrzny
374 Kosz na śmieci metalowy wewnętrzny, pedałowy, z wiaderkiem z plastiku
375 Kosz na śmieci plastikowy wewnętrzny uchylny
376 Stopki do stolików i krzeseł szkolnych kwadratowe: 20x20, 25x25
377 Stopki do stolików i krzeseł szkolnych okrągłe: O-16,18,20,22,25
378 Stopki do ławek gimnastycznych gumowe
379 Tablice tekstylne w ramie alu (niebieskie, zielone, bordo,papielate )
85x100
380 Tablice tekstylne w ramie alu (niebieskie, zielone, bordo,papielate )
100x170
381 Tablice korkowe w ramie drewnianej długość: 70 , 100,120,140,150,170,180,200 , 240 (inne wymiary na zamówienie)
Szerokość 100