Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
Filmy Programy Rzutniki,ekrany  
         
Biologia chemia Matematyka Język polski
         
Geografia Historia Klasy I-III Przedszkole
     
   
   
           
 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Wagi, odważniki
1
Obciążniki na pręcie
kpl.
2
Obciążniki z podstawą
kpl.
3
Waga dźwigowa szkolna
szt.
4
Waga laboratoryjna
szt.
5
Waga szkolna laboratoryjna
szt.
6
Waga elektroniczna 400g/ 0,1g
szt.
7
Waga elektroniczna 4000g/1g
szt.
8
Waga elektroniczna 200g/0,01g
szt.
9
Zestaw 12 odważników w drewnianym pudełku ( 1 g - 500 g )
kpl.
10
Zestaw 12 odważników w plastikowym pudełku ( 1 g - 500 g )
kpl.
11
Zestaw 13 odważników w drewnianym pudełku ( 1 g - 1000 g )
kpl.
12
Zestaw 13 odważników w walizce ( 1g - 1000 g )
kpl.
13
Zestaw 15 odważników w drewnianym pudełku ( 1 g - 2000 g )
kpl.
14
Zestaw 15 odważników w walizce ( 1g - 2000 g )
kpl.
15
Zestaw 16 odważników w pudełku ( 10 mg - 50 g )
kpl.
16
Zestaw 31 odważników w walizce ( 1g - 1000 g )
kpl.
 
       
   
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Tablice demonstracyjne
1
Tablica - Budowa gazów, cieczy i ciał stałych
szt.
2
Tablica - Dyfuzja
szt.
3
Tablica - Gęstość ciał stałych
szt.
4
Tablica - Jednostki nie należące do układu SI 98x68
szt.
5
Tablica - Jednostki Podstawowe Układu SI 98x68
szt.
6
Tablica - Soczewki
szt.
7
Tablica - Własności obrazów otrzymanych w zwierciadłach sferycznych - zwierciadło wklęsłe
szt.
8
Tablica - Własności obrazów otrzymywanych w soczewkach
szt.
9
Tablica - Własności obrazów w zwierciadłach sferycznych - przedmiot w ognisku zwierciadła
szt.
10
Tablica - Zjawisko odbicia światła
szt.
11
Tablica - Zjawisko załamania światła - przedmiot w ognisku soczewki
szt.
12
Tablica - Zjawisko załamania światła - światło przechodzące
szt.
13
Tablica - Zwierciadła sferyczne
szt.
14
Tablica- Konstrukcja obrazów w zwierciadle płaskim
szt.
15
Tablice- Zestaw I tablic fizycznych
kpl.
16
Tablice- Zestaw tablic fizycznych dla szkół ponadgimnazjalnych
kpl.
17
Tablice- Zestaw tablic do optyki
kpl.
18
Tablice- Portrety fizyków
kpl.
 
       

 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Optyka
1
Ława optyczna
kpl.
2
Ława optyczna 1m z wyposażeniem podstawowym (N)
kpl.
3
Oświetlacz z regulacją rozproszenia światła
szt.
4
Pryzmat szklany z uchwytem
szt.
5
Siatka dyfrakcyjna 200 linii/mm
szt.
6
Siatka dyfrakcyjna 400 l nii/mm
szt.
7
Siatka dyfrakcyjna 600 linii/mm
szt.
8
Spektrometr
szt.
9
Stolik do doświadczeń z optyki
szt.
10
Stroboskop
szt.
11
Światłowód - zestaw demonstracyjny
kpl.
12
Wielobarwny krążek Newtona
szt.
13
Wielobarwny krążek Newtona z silniczkiem
kpl.
14
Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej
kpl.
15
Zestaw do optyki w walizce
kpl.
16
Zestaw optyczny do modelowania barw
kpl.
17
Zestaw optyczny z oświetlaczem ( soczewki, zwierciadła, przesłony, filtry)
kpl.
18
Zestaw szkieł optyczny
kpl.
19
Źródło światła na podstawie
szt.
20
Filtry polaryzacyjne w ramkach do slajdów kolorowa płytka do demonstracji mieszania kolorów
szt.
21
Zestaw 3 różnych pryzmatów
kpl.
22
Pryzmat szklany
szt.
23
Pryzmat akrylowy
szt.
24
Zestaw 4 różnych soczewek
kpl.
25
Lustra wypukło-wklęsłe /10szt/ 10x10cm
kpl.
26
Lustra płaskie /10 szt/ 10x15cm
kpl.
       
 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Mechanika
1
Baroskop z kulą (doświadczenia z kloszem próżniowym)
szt.
2
Blok precyzyjny z uchwytem do stołu
szt.
3
Blok z haczykiem
szt.
4
Blok z prętem
szt.
5
Bryły do wyznaczania ciężaru właściwego
kpl.
6
Chronograf
szt.
7
Cylinder do doświadczeń z prawem Pascala
szt.
8
Dynamometr 1 N
szt.
9
Dynamometr 10 N
szt.
10
Dynamometr 100 N
szt.
11
Dynamometr 20 N
szt.
12
Dynamometr 3 N
szt.
13
Elektryczna pompa próżniowa
szt.
14
Klocek z haczykiem
szt.
15
Komplet do doświadczeń z próżnią
kpl.
16
Kółko z podziałką kątową
szt.
17
Linijka do mechaniki
szt.
18
Łącznik krzyżowy
szt.
19
Manometr wodny otwarty
szt.
20
Mechaniczna pompka próżniowa
szt.
21
Mechanika - zestaw walizkowy
kpl.
22
Mechanika I
kpl.
23
Mechanika II
kpl.
24
Model baroskopu cieczowego
szt.
25
Model prasy hydraulicznej
szt.
26
Naczynia do wykazywania włoskowatości
szt.
27
Naczynia połączone różnych kształtów
szt.
28
Nurek Kartezjusza
szt.
29
Odwadniacz
szt.
30
Półkule magdeburskie - wersja uczniowska
kpl.
31
Półkule magdeburskie
kpl.
32
Probówki do wirownicy
szt.
33
Prostopadłościan zwierciadlany
szt.
34
Przyrząd do badania ruchu
kpl.
35
Przyrząd do badania ruchów: jednostajnego i zmiennego
kpl.
36
Przyrząd do demonstracji lepkości cieczy, model na podstawie stałej
szt.
37
Przyrząd do demonstracji lepkości cieczy, model wahadłowy
szt.
38
Przyrząd do demonstracji Prawa Archimedesa
kpl.
39
Przyrząd do pokazu ruchu jednostajnego
kpl.
40
Przyrząd do Prawa Pascala
szt.
41
Przyrząd do wykazywania zależności pomiędzy siłą nacisku i powierzchnią parcia
szt.
42
Przyrząd kulkowy
szt.
43
Przyrząd obręczowy
szt.
44
Przyrząd Tyndalla z kleszczami
szt.
45
Psychometr Augusta
szt.
46
Regulator odśrodkowy Watta
szt.
47
Równia pochyła
szt.
48
Równia pochyła do doświadczeń z tarciem
szt.
49
Rura Newtona do doświadczeń z próżnią szklana
szt.
50
Rurka Newtona do doświadczeń z próżnią plastikowa
szt.
51
Siłomierz wskazówkowy
szt.
52
Słupek do siłomierza
szt.
53
Słupek z belką dźwigni
szt.
54
Słupek z haczykiem
szt.
55
Słupek z kółkiem
szt.
56
Słupek z zaciskiem
szt.
57
Sprężyna L-120
szt.
58
Sprężyna L-180
szt.
59
Sprężyny do cechowania o zwojach niezwartych
szt.
60
Sprężyny do cechowania o zwojach zwartych
szt.
61
Stroboskop
szt.
62
Syrena Savarta
szt.
63
Syrena Sebecka
szt.
64
Tarcza do badania momentów sił
szt.
65
Tarcza do momentów sił
szt.
66
Tor powietrzny
kpl.
67
Uchwyt z haczykiem
szt.
68
Układ do badania tarcia
szt.
69
Wielobarwny krążek Newtona
szt.
70
Wielokrążek
szt.
71
Wirownica elektryczna typ 12V
szt.
72
Wirownica mechaniczna ręczna
szt.
73
Wózek do pokazów i ćwiczeń z fizyki
szt.
74
Wózek do równi pochyłej
szt.
75
Zestaw brył do wyznaczania gęstości ciał
kpl.
76
Zestaw ciężarków o jednakowej masie
kpl.
77
Zestaw ciężarków o jednakowej objętości
kpl.
78
Zestaw demonstracyjny do badania sił
kpl.
79
Zestaw demonstracyjny do doświadczeń z mechaniki - do tablicy szkolnej
kpl.
80
Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki
kpl.
81
Zestaw do wykazywania sił międzycząsteczkowych
kpl.
82
Zestaw do wykazywania wolnych przestrzeni między cząsteczkami
kpl.
83
Zestaw figur płaskich do wyznaczania środka cięzkości
kpl.
        
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Magnetyzm, Elektromagnetyzm
1
Bączek magnetyczny
szt.
2
Cewka indukcyjna
szt.
3
Cewka z prętem magnetycznym
szt.
4
Demonstrator pola magnetycznego
szt.
5
Elektromagnes
szt.
6
Igła inklinacyjno - deklinacyjna
szt.
7
Igła magnetyczna na podstawce
szt.
8
Igła Oersteda
szt.
9
Igły magnetyczne na podstawie - kpl. do doświadczeń na rzutniku
kpl.
10
Induktor Ruhmkorffa
szt.
11
Komora do obserwacji linii pola magnetycznego
szt.
12
Kompas kieszonkowy
szt.
13
Kompas okrętowy - model
szt.
14
Komplet do ćwiczeń uczniowskich z ruchu falowego
kpl.
15
Komplet do elektromagnetyzmu
kpl.
16
Komplet do magnetyzmu
kpl.
17
Komplet magnesów szkolnych
kpl.
18
Komplet przewodników do demonstracji pola magnetycznego
kpl.
19
Magnes podkowa
szt.
20
Magnes sztabkowy
kpl.
21
Model elektromagnesu
szt.
22
Przewodnik kołowy
szt.
23
Przewodnik prosty
szt.
24
Przewodniki równoległe - oddziaływanie elektrodynamiczne prądu
kpl.
25
Przyrząd demonstracyjny pola megnetycznego przewodu prostoliniowego
szt.
26
Przyrząd do badania prądów indukcyjnych
szt.
27
Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego solenoidu
szt.
28
Przyrząd do demonstracji wzajemnego oddziaływania magnesów
szt.
29
Przyrząd do pomiaru indukcji magnetycznej
szt.
30
Pudełko z sitkiem
szt.
31
Stolik Ampera
szt.
32
Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem
kpl.
33
Zestaw do modelowania pól magnetycznych i efektów magnetodynamicznych
kpl.
34
Zwojnica szt 105.70 Zestaw do magnetyzmu klasowy
szt.
35
Zestaw magnesów podstawowy
kpl.
36
Płyta z zatopionymi opiłkami
kpl.
37
Opiłki do badania pola magnetycznego 225g
szt.
38
Zestaw magnesów /44 elementy/
kpl.
39
12 płytek-typów metali /5x2,5 cm/
kpl.
40
Magnesy sztabkowe 2 sztuki
kpl.
41
Magnesy podkowiaste /3szt/
kpl.
42
Magnes podkowiasty
szt.
43
Elektromagnes
szt.
44
Igła magnetyczna na podstawie
szt.


       
 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Fale, Wibracje, Dźwięk
1
Cyfrowy miernik poziomu dźwięku
szt.
2
Cyfrowy miernik natężenia dźwięku
szt.
3
Analogowy miernik natężenia dźwięku
szt.
4
Falownica - demonstracja i badania fal poprzecznych
kpl.
5
Kamerton do doświadczeń demonstracyjnych
szt.
6
Kamertony, skala C - zestaw walizkowy
kpl.
7
Komplet do ćwiczeń uczniowskich z ruchu falowego ( fale elektromagnetyczne)
kpl.
8
Kuweta drgań - komplet 9 zestaw do badania fal na wodzie)
kpl.
9
Metronom
szt.
10
Miernik natężenia dźwięku cyfrowy
szt.
11
Miernik natężenia dźwięku analogowy
szt.
12
Młoteczek
szt.
13
Pudło rezonansowe na 3 struny
szt.
14
Prostopadłościan zwierciadlany
szt.
15
Przyrząd do demonstracji mechanizmu powstawania fali stojącej
kpl.
16
Rura rezonansowa do doświadczeń z dźwiękiem
kpl.
17
Sprężyna płaska do drgań
szt.
18
Syrena Savarta
szt.
19
Syrena Sebecka
szt.
20
Wahadło fizyczne
szt.
21
Wahadło matematyczne
szt.
22
Wibrator elektromechaniczny
szt.
23
Kamerton 440Hz
szt.
24
Kamertony rezonansowe /2szt z młotkiem/
kpl.
25
Zestaw 3 walców do badania prędkości rozchodzenia się dźwięku
kpl.
       
 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Ciepło, Termodynamika, Energia
1
Czujnik bimetaliczny
szt.
2
Kalorymetr ze spiralą
szt.
3
Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja podstawowa
kpl.
4
Komplet do doświadczeń z ciepła - wersja rozbudowana
kpl.
5
Konwersja energii
szt.
6
Nauka o cieple - zestaw do ćwiczeń uczniowskich
kpl.
7
Pierścień Gravesanda
szt.
8
Przyrząd do konwekcji ciepła
szt.
9
Przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła
szt.
10
Przyrząd do przemiany pracy mechanicznej w energię cieplną
szt.
11
Przyrząd od wykazywania rozszerzalności liniowej metali
szt.
12
Przyrząd Tyndalla z kleszczami
szt.
13
Radiometr pojedynczy
szt.
14
Spirala Joulea
szt.
15
Taśma bimetalowa 0,8x100x9 mm
szt.
16
Taśma bimetalowa 1x100x10 mm
szt.
17
Termopara
szt.
18
Termoskop
szt.
19
Zestaw do demonstrowania zjawiska przewodności cieplnej
kpl.
20
Z-aw do badania rozszerzealności cieplnej
szt.
21
P-d do demonstracji przewodności różnych metali
szt.
22
P-d bimetaliczny
szt.
       


Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Elektrostatyka
1
Butelka lejdejska
szt.
2
Elektrofor
szt.
3
Elektrometr Brauna
szt.
4
Elektrometr z puszką
szt.
5
Elektroskop
szt.
6
Galwanoskop
szt.
7
Generator Van de Graffa / zasilanie prąd stały 24 V/
szt.
8
Komplet do doświadczeń z elektrostatyki
kpl.
9
Komplet prętów do elektrostatyki
kpl.
10
Kondensator płaski
szt.
11
Konduktor kulisty
szt.
12
Konduktor stożkowy
szt.
13
Kulka próbna
szt.
14
Laska mosiężno-leksiglasowa
szt.
15
Laska szklana półmatowa
szt.
16
Łącznik na rączce izolowanej
szt.
17
Maszyna elektrostatyczna
szt.
18
Młynek Franklina
szt.
19
Pręt ebonitowy
szt.
20
Pręt stalowy
szt.
21
Pręt szklany
szt.
22
Pręt winidurowy
szt.
23
Pałeczki elektrostatyczne /5szt/
kpl.
24
Rozbrajacz
szt.
25
Siatka Faradaya
szt.
26
Statyw izolacyjny
szt.
27
Taśma do generatora Van de Graffa
szt.
28
Wahadło elektryczne
szt.
29
Zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki
kpl.
30
Z-aw do doświadczeń z elektrostatyki z elektroskopem
kpl.


   
 


 
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Elektryczność, Elektronika
1
Bezwładność silnika, model edukacyjny
szt.
2
Cewka do spawania
szt.
3
Cewka indukcyjna
szt.
4
Chronograf
szt.
5
Dekada kondensatorów
szt.
6
Dekada rezystorów 10x1 ohm
szt.
7
Dekada rezystorów 10x10 ohm
szt.
8
Dekada rezystorów 10x100 ohm
szt.
9
Dekada rezystorów 10x1000 ohm
szt.
10
Dioda na podstawce
szt.
11
Dioda prostownicza , model na podstawce
szt.
12
Galwanoskop
szt.
13
Generator prądu trójfazowego
szt.
14
Induktor Ruhmkroffa
szt.
15
Kaseta na baterie
szt.
16
Klucz do prądu
szt.
17
Komplet do nauki o prądzie elektrycznym
kpl.
18
Kondensator, układ do ćwiczeń uczniowskich
szt.
19
Mostek Graetza
szt.
20
Mostek Graetza na diodach świecących
szt.
21
Mostek oporowy Wheatstonea
szt.
22
Mostek oporowy Wheatstonea na podstawce
szt.
23
Obwód równoległy
szt.
24
Obwód szeregowy
szt.
25
Obwód z diodą półprzewodnikową
szt.
26
Ogniwo Volty
szt.
27
Opornica suwakowa mała 10 ohm/1,6 A
szt.
28
Opornica suwakowa mała 100 ohm/0,5 A
szt.
29
Opornica suwakowa mała 22 ohm/1,1 A
szt.
30
Opornica suwakowa mała 51 ohm/0,7 A
szt.
31
Podstawka do żarówki z gwintem
szt.
32
Podstawka do żarówki bagnetowej
szt.
33
Prądnica - silnik
szt.
34
Prostownik 2-połówkowy
szt.
35
Silnik prądu stałego, moduł ćwiczeniowy
szt.
36
Stolik Ampera
szt.
37
Szeregowe i równoległe połączenie żarówek
szt.
38
Termopara
szt.
39
Transformator
szt.
40
Transformator małej mocy Tr 1
szt.
41
Transformator rozbieralny z kompletem przyrządów
kpl.
42
Transformator składany
szt.
43
Układ do wykazywania słuszności prawa Ohma
szt.
44
Układ do badania połączeń równoległych i szeregowych
szt.
45
Wahadło elektryczne
szt.
46
Wskaźnik kierunku przepływu prądu stałego
szt.
47
Wyłącznik na podstawce
szt.
48
Zasilacz laboratoryjny prądu Z-3
szt.
49
Zestaw kondesatorów
kpl.
50
Zestaw oporników
kpl.
51
Zestaw przewodników do wyznaczania oporu elektrycznego
kpl.
52
Zwojnica
szt.
53
Przyrząd do demonstracji przewodności różnych metali
kpl.
54
Amperomierz szkolny /2 zakresowy/
szt.
55
Voltomierz szkolny /2 zakresowy/
szt.
56
Zasilacz szkolny
szt.
57
Zasilacz demonstracyjny /wersja rozszerzona/
szt.
58
Przewody ze złączami krokodylkowymi 10 szt
kpl.
59
Przewody do piętrowego dołączania
kpl.
60
Zestaw klasowy do nauki elektryczności
kpl.


           
   
Lp.
Nazwa
Jednostka miary
Fazogramy
1
Fazogram- Aberracja sferyczna soczewki
kpl.
2
Fazogram - Analiza energetyczna procesów cieplnych-gimnazjum(7 tematów)
kpl.
3
Fazogram - Astronomia-Układ Słoneczny-liceum(19 tematów)
kpl.
4
Fazogram - Astronomia-Wszechświat-liceum(17 tematów)
kpl.
5
Fazogram - Bryła sztywna-liceum(19 tematów)
kpl.
6
Fazogram - Drgania i fale-gimnazjum(15 tematów)
kpl.
7
Fazogram - Dynamika-gimnazjum(13 tematów)
kpl.
8
Fazogram - Dynamika-liceum(15 tematów)
kpl.
9
Fazogram - Elektrostatyka-gimnazjum(7 tematów)
kpl.
10
Fazogram - Elektrostatyka-liceum(16 tematów)
kpl.
11
Fazogram - Elementy astronomii-gimnazjum(14 tematów)
kpl.
12
Fazogram - Elementy fizyki współczesnej-liceum(19 tematów)
kpl.
13
Fazogram - Fizyka jądrowa-liceum(25 tematów)
kpl.
14
Fazogram - Hydrostatyka i aerostatyka-gimnazjum(11 tematów)
kpl.
15
Fazogram - Indukcja elektromagnetyczna ( 15 szt. LO)
kpl.
16
Fazogram - Indukcja i magnetyzm-gimnazjum( 8 tematów)
kpl.
17
Fazogram - Kinematyka-gimnazjum(10 tematów)
kpl.
18
Fazogram - Kinematyka-liceum(11 tematów)
kpl.
19
Fazogram - Magnetyzm-liceum(11 tematów)
kpl.
20
Fazogram - Obraz przedmiotu w soczewce kulistej
szt.
21
Fazogram - Obraz przedmiotu w zwierciadle kulistym
szt.
22
Fazogram - Obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim
kpl.
23
Fazogram - Obraz punktu w soczewce kulistej
kpl.
24
Fazogram - Obraz punktu w zwierciadle kulistym
kpl.
25
Fazogram - Obraz punktu w zwierciadle płaskim
kpl.
26
Fazogram - Obraz w soczewkach wypukłych
szt.
27
Fazogram - Obraz w zwierciadle wklęsłym
szt.
28
Fazogram - Odbicie światła
szt.
29
Fazogram - Odbicie w zwierciadle sferycznym
szt.
30
Fazogram - Optyka-gimnazjum(7 tematów)
kpl.
31
Fazogram - Optyka-liceum(17 tematów)
kpl.
32
Fazogram - Praca,moc i energia-gimnazjum(11 tematów)
kpl.
33
Fazogram - Praca,moc, energia-liceum(10 tematów)
kpl.
34
Fazogram - Prąd elektryczny-gimnazjum(11 tematów)
kpl.
35
Fazogram - Prąd elektryczny-liceum(35 tematów)
kpl.
36
Fazogram - Promieniotwórczość-liceum(14 tematów)
kpl.
37
Fazogram - Przejście promienia świetlnego przez soczewkę
szt.
38
Fazogram - Przejście światła przez płytkę równoległościenną
szt.
39
Fazogram - Przejście światła przez pryzmat
szt.
40
Fazogram - Ruch drgający i falowy-liceum(34 tematów)
kpl.
41
Fazogram - Siły w przyrodzie-gimnazjum(12 tematów)
kpl.
42
Fazogram - Tajemniczy świat atomów-gimnazjum(7 tematów)
kpl.
43
Fazogram - Termodynamika-liceum(19 tematów)
kpl.
44
Fazogram - W świecie materii-gimnazjum(5 tematów)
kpl.
45
Fazogram - Właściwości sprężyste ciał, Hydrostatyka-liceum(6 tematów)
kpl.
46
Fazogram - Załamanie światła
szt.
47
Fazogram - Zasada Fermata w zastosowaniu do odbicia światła
kpl.
48
Fazogram - Zasada Fermata w zastosowaniu do załamania światła
kpl.
49
Fazogram - Zdolność skupiająca soczewek
szt.
50
Fazogram - Zestaw fazogramów do optyki geometrycznej
kpl.