Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
Filmy Programy Rzutniki,ekrany  
         
Biologia Chemia Fizyka Matematyka
         
Geografia Historia Klasy I-III Przedszkole
     
   
   
   
JĘZYK POLSKI
   
   
     
 
1
Teoria literatury- zestaw plansz dem. B2; listwowanych
 
 
2
Części mowy -zestaw 49 tablic B3 SP
 
 
3
Części zdania-zestaw 62 tablic B3 SP
 
 
4
Portrety twórców literatury polskiej (szkice ołówkiem)
 
 
5
Tropy stylistyczne (epitet,porównanie,przenośnia,synekdocha)
 
 
6
Rodzaje i gatunki literackie
 
 
7
Zasady gramatyki- 21 tablic poglądowych /Gim
 
 
8
Zasady gramatyki- /SP
 
 
9
Zasady składni - 27 tablic poglądowych /Gim
 
   
10
Zasady składni - /SP
   
 
11
Zasady ortografii - 20 tablic poglądowych
   
 
12
Zestaw plansz DRAMAT
   
 
13
Zestaw plansz EPIKA
   
 
14
Zestaw plansz Figury retoryczne
   
 
15
Zestaw plansz LIRYKA
   
 
16
Zestaw plansz RYMY
   
 
17
Zestaw plansz WIERSZ
   
 
18
Zestaw plansz Środki stylistyczne
   
 
     
   
HISTORIA LITERATURY - tablice 70x100 oblistwowane
   
   
     
   
19
Świat starożytny
   
 
20
Średniowiecze
 
 
21
Renesans
 
 
22
Barok
 
 
23
Oświecenie
 
 
24
Romantyzm
 
 
25
Pozytywizm
 
 
26
Młoda Polska
 
 
27
Dwudziestolecie międzywojenne
 
 
28
Literatura współczesna 1945-2000
 
   
29
Epoki i prądy w literaturze
   
   
     
   
GRAMATYKA plansze 70x100
   
   
     
   
1
Alfabet, podział głosek , podział spółgłosek
   
 
2
Części mowy, podział rzeczowników, przypadki
 
 
3
Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń
 
 
4
Rodzaje dopełnień , okoliczników, przydawek
 
 
5
Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika
 
 
6
Podział zaimków, odmiana zaimków
 
 
7
Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań
 
 
8
Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki
 
 
9
Tworzenie wyrazów pochodnych, rodz .formantów,
 
 
10
Wyrazy złożone
 
   
11
Rodzaje i źródła zapożyczeń
   
   
     
 
ORTOGRAFIA plansze 70x100
 
 
   
 
1
Pisownia wielką i małą literą
 
 
2
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż"
 
 
3
Pisownia wyrazów z "u" i "ó"
 
 
4
Pisownia wyrazów z "ch" i "h"
 
 
5
Pisownia z cząstką "by"
 
 
6
Pisownia z partykułą "nie"
 
 
   
   
INTERPUNKCJA plansze 70x100
   
   
     
   
1
Przecinek
   
   
2
Kropka, dwukropek, wielokropek
   
   
3
Średnik, cudzysłów, nawias, wykrzyknik, znak zapytania
   
   
     
   
GALERIA WIELKICH POLAKÓW -portrety na sztywnym kartonie 50x70
   
   
     
 
1
Chopin Fryderyk
 
 
2
Conrad-Korzeniowski Joseph
 
 
3
Kochanowski Jan
 
 
4
Konopnicka Maria
 
 
5
Kopernik Mikołaj
 
 
6
Krasicki Ignacy
 
 
7
Krasiński Zygmunt
 
 
8
Kraszewski Józef Ignacy
 
 
9
Kościuszko Tadeusz
 
   
10
Mickiewicz Adam
   
 
11
Miłosz Czesław
 
 
12
Moniuszko Stanisław
 
 
13
Norwid Cyprian Kamil
 
 
14
Orzeszkowa Eliza
 
 
15
Paderewski Ignacy Jan
 
 
16
Piłsudski Józef
 
 
17
Prus Bolesław
 
 
18
Rej Mikołaj
 
 
19
Reymont Władysław
 
   
20
Sienkiewicz Henryk
   
 
21
Skłodowska-Curie Maria
 
 
22
Słowacki Juliusz
 
 
23
Staszic Stanisław
 
 
24
Szymborska Wisława
 
 
25
Wieniawski Henryk
 
 
26
Wojtyła Karol- Jan Paweł II
 
 
27
Wyszyński Stefan- Kardynał
 
 
28
Wybicki Józef
 
 
29
Żeromski Stefan
 
   
     
   
SZTUKA POLSKA - plansze 67x97
   
   
     
   
1
Skarby kultury w Polsce
   
 
2
Średniowiecze- sztuka polska
 
 
3
Renesans- sztuka polska
 
 
4
Barok- sztuka polska
 
 
5
Klasycyzm- malarstwo polskie
 
 
6
Romantyzm- malarstwo polskie
 
 
7
Historyzm- malarstwo polskie
 
 
8
Realizm- malarstwo polskie
 
 
9
Impresjonizm- malarstwo polskie
 
 
10
Młoda Polska- malarstwo polskie
 
   
11
Międzywojnie- malarstwo polskie
   
           
     
PROGRAMY KOMPUTEROWE
   
           
   
1
Bajki polskie cz.1 Czasownik
obok ćwiczeń utrwalających wiedzę o czasowniku i jego odmianie, znajduje się także szereg innych sprawdzających m.in.:znajomość reguł pisowni i ortografii,umiejętność rozumienia tekstu i porządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej. Ćwiczenia pomyślane są w formie zabawy i wzbogacone o animowaną bajkę pt. "Wielka ucieczka", skojarzoną przez motyw z Ziemią Świętokrzyską. Program zawiera ciekawe informacje o tym regionie, jego historii, zabytkach i walorach krajobrazowych. Dla kl. IV-VI szkoły podstawowej
   
   
2
Bajki polskie cz.2 Rzeczownik
Ćwiczenia pomyślane są w formie zabawy i wzbogacone o animowaną bajkę pt."Pan Twardowski", która jest uzupełniona informacjami na temat Ziemi Krakowskiej i miasta Krakowa, jego historii, zabytkach i wybitnych mieszkańcach. Przypomniane zostały też najważniejsze krakowskie legendy i podania. Dla kl. IV-VI szkoły podstawowej.
   
   
3
Dyktando w praktyce
program edukacyny CD-ROM. Dyktando utrwalające znajomość ortografii 1280 ćwiczeń, sprawdzianów i testów.
   
   
4
Język polski w zoo CD ROM
program uczy ortografii, rozbioru zdań, części mowy, stopniowania przymiotników.
   
   
5
Multimedialny słownik ortograficzny dla dzieci
program na CD ROM 2500 haseł ilustracje ćwiczenia komiksy dyktando, rebusy, krzyżówki
   
   
6
Na tropach języka polskiego
program edukacyjny CD ROM dla uczniów gimnazjum testy, literatura, ortografia i gramatyka
   
   
7
Ortograficzna pułapka
program edukacyjny CD ROM do nauki ortografii i interpunkcji w kl. IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum , 419 reguł ortografii i interpunkcji oraz zestawy testów z 375 pytaniami.
   
   
8
Porusz umysł- ćwiczenia językowe
program na CD ROM umiejętność czytania rozumienie słyszanego i czytanego tekstu, prawidłowa wymowa, umiejętność budowania słów i zwrotów, wyrazy przeciwstawne.
   
   
9
Porusz umysł- ćwiczenia wzrokowo-słuchowe
program na CD ROM spostrzeganie i rozpoznawanie dźwięków i obrazów koordynacja wzrokowo-słuchowa koncentracja uwagi.
   
   
10
Testy z języka polskiego dla gimnazjum
pytania testowe: główne części zdania, określenia związki wyrazowe, fonetyka wypowiedzenia złożone, biblia, biblizmy, mitologia,A.Mickiewicz, H.Sienkiewicz," z jakiego utworu cytat", najważniejsze terminy literackie.
   
   
11
Testy z języka polskiego dla szkoły podstawowej
pytania testowe: związki frazeologiczne, teatr i film (terminy), terminy literackie "uczymy się na błędach", rzeczownik, czasownik, przymiotnik, inne części mowy, części zdania, wypowiedzenie, wypowiedzenia złożone.
   
           
     
JĘZYKI OBCE
   
     
   
     
Angielski
   
           
 
1
Home
 
 
2
Family &Garden
 
 
3
Sport
 
 
4
Town
 
 
5
Vegetables, fruits
 
 
6
Animals: wild, farm, pets
 
 
7
Numbers, what time is it?, days, months
 
 
8
Irregular verbas 1 (be-mean)
 
 
9
Irregular verbas 2 (meet-write)
 
   
10
The alphabet
   
 
11
The tenses-present
 
 
12
The tenses-past&future
 
 
13
Conditionals
 
 
14
Passive voice
 
 
 
 
1
"Nasze otoczenie" zestaw
historyjki obrazkowe z elementami magnetycznymi do ćwiczeń z j. angielskiego
 
 
2
Język angielski cz.I Słownictwo
12 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów
 
 
3
Język angielski cz.II Gramatyka
15 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów.
 
   
4
Uniwersalna dobieranka językowa
15 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów.
   
       
   
Niemiecki
 
       
 
1
Język niemiecki cz.I - Słownictwo
12 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów.
 
 
2
Język niemiecki cz.II Gramatyka
10 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów.
 
 
3
Uniwersalna dobieranka językowa
15 tablic podkładowych z elementami ruchomymi mocowanymi za pomocą rzepów.
 
       
     
Rosyjski
          


 
1
Tablice do nauki języka rosyjskiego
29 tablic formatu B3 z literami oraz 1 tablica przedstawiająca cały alfabet
 
 
2
Gramatyka języka rosyjskiego
 
  3
Alfabet rosyjski
- tablica 120x160cm 2w1
 
  4

Podstawy języka rosyjskiego
- tablica 120x160cm 2w1

 
  5
Transport
- tablica 120x160cm Duo
 
  6
Moja rodzina
- tablica 120x160cm Duo
 
  7
Tablice z odzieżą
- tablica 120x160cm Duo
 
  8
Zawody
- tablica 120x160 Duo
 
  9

Sport
- tablica 120x160 Duo

 
  10
Mapa fizyczna Rosji
- 120x160 Mono
 
  11

Mapa polityczna Rosji
- 120x160 Mono