Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
Filmy Programy Rzutniki,ekrany  
         
Biologia chemia Fizyka Matematyka Język polski
         
Geografia Klasy I-III Przedszkole
     
 
 
   
PLANSZE 70x100
 
   
 
   
Historia powszechna
 
       
 
1
Starożytny Egipt
 
 
2
Starożytna Grecja
 
 
3
Starożytny Rzym
 
 
4
Wielkie odkrycia geograficzne
 
   
5
Heraldyka- nauka o herbach
   
 
6
Historia pisma
 
 
7
Historia kalendarza
 
 
8
Dzieje chrześcijaństwa- 1 tysiąclecie
 
 
9
Dzieje chrześcijaństwa- 2 tysiąclecie
 
 
10
Dziesięć przykazań Bożych
 
 
11
Bogowie Grecji i Rzymu
 
       
   
Historia Piolski
 
       
   
1
Dynastia Piastów cz.I
   
 
2
Dynastia Piastów cz.II
 
 
3
Dynastia Jagiellonów
 
 
4
Królowie elekcyjnii
 
 
5
System władzy w Polsce
 
 
6
Polskie godło, barwy, hymn.
 
 
7
Godło polski na przestrzeni wieków
 
 
8
Mapa adm. Polski z herbami miast i województw.
 
 
9
Parki narodowe w Polsce.
 
 
10
Nobliści polscy
 
   
11
Pontyfikat Jana Pawła II
   
   
12
Polskie stroje ludowe
   
 
13
Historia PRL - Od Gierka do Jaruzelskiego  
 
14
Historia PRL - Od Bieruta do Gomułki  
       
   
Unia Europejska
 
       
 
1
Mapa Unii Europejskiej
 
 
2
Historia Unii Europejskiej
 
 
3
Instytucje Unii Europejskiej
 
 
4
Filary Unii Europejskiej
 
   
     
   
1
Tablice historyczne 3 szt
   
 
-Piastowie,
 
 
-Jagiellonowie,
 
 
-Władcy Elekcyjnii
 
 
2
Tablice historyczne 3 szt -starożytność
 
 
-Egipt, Mezapotamia, Palestyna
 
 
-Grecja
 
 
-Rzym
 
 
3
Oś czasu-magnetyczna / oś +43 elementy magnetyczne
 
 
4
Portrety królów i Książąt w ramkach /40szt/
 
           
           


 
kod.
Tytuł
Wymiary
MAPY HISTORYCZNE- HISTORIA NA MAPACH
9307
Kolonizacja fenicka i grecka/ Grecja w okresie kolonizacji
160x120
9325
Wschód starożytny/ Świat hellenistyczny
160x120
9311
Ekspansja Republiki Rzymskiej/ Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego
160x120
9257
Początki Państwa Polskiego/ Kryzys i odbudowa Państwa Piastowskiego
160x120
9337
Państwa Jagiellonów/ Unia Polski i Litwy
160x120
9277
Rzeczpospolita Jana Kazimierza/ Rzeczpospolita w czasach saskich./ Odsiecz Wiedeńska.
160x120
9287
Europa w epoce absolutyzmu oświeconego. Europa w dobie rewolucji francuskiej
160x120
9341
Księstwa Warszawskie/ Powstanie Listopadowe.
160x120
9335
Powstanie Styczniowe/ Początek XX wieku na ziemiach polskich
160x120
9271
Powstania Narodowe
160x120
9303
Europa od wojny Krymskiej do zjednoczenia Niemiec /Europa przed wybuchem I wojny światowej
160x120
9299
Rewolucja w Rosji/ I wojna światowa w Europie
160x120
9339
Odbudowa Państwa Polskiego/ Dwudziestolecie międzywojenne
160x120
9283
Wojna obronna Polski w 1939/ Wyzwolenie Polski spod okupacji
160x120
9247
XII wieków Polski w Europie/ Drzewo genealogiczne władców polskich
110x155
     
 
INNE MAPY HISTORYCZNE
 
9312
Słowianie w IX wieku płótno
121x118
9259
Polska dzielnicowa płótno
172x115
9252
Królestwo Pol. i Wiel. Księstwo Litewskie 1320-1370 płótno
170x120
9254
Królestwo Pol. i Wiel. Księstwo Litewskie 1370-1505 płótno
175x152
9279
Rzeczpospolita 1505-1648 płótno
176x154
9269
Polska w okresie rozbiorów płótno
118x164
9281
Rzeczpospolita Polska 1918-1939 płótno
120x160
9267
Polska podczas II wojny światowej płótno
164x120
9289
Europa w latach 1789-1814 płótno
178x120
9290
Europa w latach 1918-1939 płótno
178x120
9329
Europa podczas II wojny światowej płótno
192x152
9319
Świat w latach 1871-1914 /polityczna płótno
117x170
9331
Świat podczas II wojny światowej płótno
176x116
9315
Świat w latach 1945-1997/ Wojny i konflikty/ mapa konturowa
160x120
9323
Wielkie odkrycia geograficzne płótno
164x115
9317
Świat u progu XXI wieku. Osiągnięcia/ Zagrożenia
160x120
9333
Ziemia Święta
160x120