Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
Filmy Programy Rzutniki,ekrany  
         
Biologia chemia Fizyka Matematyka Język polski
         
Historia Klasy I-III Przedszkole
     
   
   
     
PLANSZE POGLĄDOWE 70x100
   
     
   
   
1
Układ Słoneczny
   
 
2
Światło i kolor
 
 
3
Pory roku
 
 
4
Atmosfera i wnętrze Ziemi
 
 
5
Dzieje geologiczne Ziemi
 
 
6
Dinozaury i inne gady prehistoryczne
 
 
7
Mapa pogody
 
 
8
Chmury i jej rodzaje
 
 
9
Zjawiska atmosferyczne
 
 
10
Układ okresowy pierwiastków
 
   
11
Skala elektroujemności
   
   
12
Jednostki układu SI
   
           
   
PLANSZE DUŻOFORMATOWE /W FORMIE MAPY/
 
       
 
1
Czynniki rzeźbotwórcze 120x160
 
 
2
Struktury tektoniczne/procesy wulkaniczne110x155
 
 
3
Dzieje Ziemi
 
 
4
Przekrój przez Polskę 160x120
 
 
5
Pory roku 52x75 25,00
 
 
6
Układ słoneczny 52x75
 
       
     
GLOBUSY
   
           
   
1
globus 220 fizyczny
   
   
2
globus 220 polityczny
   
 
3
globus 220 zoologiczny z opisem
 
 
4
globus 220 trasami odkrywców
 
 
5
globus 250 fizyczny
 
 
6
globus 250 polityczny
 
 
7
globus 250 nieba- z objaśnieniami
 
 
8
globus 250 trasami odkrywców z opisem
 
 
9
globus 250 indukcyjny z instrukcją
 
 
10
globus 250 konturowy z objaśnieniami
 
 
11
globus 250 pielgrzymki Jana Pawła II
 
   
12
globus 250 fizyczny podświetlany
   
 
13
globus 250 polityczny podświetlany
 
 
14
globus 250 trasami odkrywców z opisem podświetlany
 
 
15
globus 250 polit-fizyczny podświetlany
 
 
16
globus 320 fizyczny
 
 
17
globus 320 polityczny
 
 
18
globus 320 retro
 
 
19
globus 320 polit-fiz. Podświetlany
 
 
20
globus 320 fizyczny podświetlany
 
 
21
globus 320 polityczny podświetlany
 
   
22
globus 320 retro podświetlany
   
   
23
globus 420 fizyczny
   
           
      INNE    
           
   
1
Walizka ekobadacza /terenowe mini laboratorium badanie wody, gleby, obserwacja roślinności obserwacja drobnych organizmów zwierzęcych,
   
   
2
Wiatromierz szkolny
   
   
3
Barometr wskazówkowy
   
   
4
Higrometr wskazówkowy
   
   
5
Termometr wskazówkowy
   
   
6
Deszczomierz do osadzenia
   
   
7
Pakiet wskaźnikowy Ph gleby /50ml roztworu wskaźnikowego+podstawka ze skalą/
   
   
8
Kolekcja skał-wprowadzająca - zawiera 15 fragmentów skał, wielkości 4x4cm każdy, prezentuje podstawowe typy skał zawiera po 5 przedstawicieli skał magmowych, osadowych, metamorficznych. Całość umieszczona w pudełku z przegródkami
   
   
9
Skala twardości Mohsa- kolekcja 9 okazów /bez diamentu/ zawiera 9 okazów wg skali twardości Mohsa, każda próbka ok. 2,5x3,5 cm
   
 
10
Skamieniałości-kolekcja podstawowa - 15 okazów ilustruje formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi
 
 
11
Kompas linijka lupa
 
 
12
Kompas metalowy /otwierany/
 
 
13
Statyw do rozwieszania map i plansz
 
 
14
Stojak do przechowywania map/kratka góra i dół/
 
 
15
Wskaźnik laserowy do map
 
 
16
Wskaźnik teleskopowy 1m
 
 
17
Tellurium- do pokazu ruchu Ziemi i Księżyca względem Słońca
 
 
18
Układ słoneczny -model
 
           
   
MAPY GEOGRAFICZNE - FOLIOGRAMY
 
       
 
1
Afryka fizyczna
 
 
2
Afryka gospodarcza
 
 
3
Afryka polityczna
 
 
4
Ameryka Południowa fizyczna
 
 
5
Ameryka Południowa gospodarcza
 
 
6
Ameryka Północna fizyczna
 
 
7
Antarktyda fizyczna
 
   
8
Arktyka fizyczna
   
 
9
Australia fizyczna
 
 
10
Azja fizyczna
 
 
11
Azja gospodarcza
 
 
12
Europa fizyczna
 
 
13
Europa gospodarcza
 
 
14
Europa polityczna
 
 
15
Polska fizyczna
 
 
16
Polska administracyjna
 
 
17
Polska geologia/tektonika
 
   
18
Polska gleby
   
 
19
Polska ochrona przyrody
 
 
20
Polska zanieczyszczenie środowiska
 
 
21
Rzeźba ziemi
 
 
22
Świat gospodarcza
 
 
23
Świat ludność
 
 
24
Świat fizyczna
 
 
25
Świat tektonika
 
 
26
Zdjęcie Warszawy z lotu ptaka
 
 
27
Zdjęcie Warszawy- Pałac Kultury i Nauki
 
           
     
MAPY GEOGRAFICZNE
   
           
   
kod.
Tytuł
Wymiary
 
9224
Polska. mapa ogólnogeograficzna/ ćwicz. 1:500 tys.
160x150
9109
Polska. Administracyjna 1:500 tys.
160x150
9113
Polska. Geologia -tektonika/ Geologia-stratygrafia
160x120
9115
Polska. Gleby
160x120
9122
Polska. Mapa krajobrazowa /konturowa
120x140
9225
Pomorze. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9127
Wielkopolska. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9125
Śląsk. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9227
Warmia i Mazury. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9229
Mazowsze. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9231
Małopolska. Mapa regionu. Fizyczna/krajobrazowa
160x120
9220
Polska. Ochrona Przyrody
160x120
9121
Polska. Zanieczyszczenie środowiska płótno
160x120
   
9179
Europa Mapa ogólnogeograficzna/ do ćwiczeń
190x160
9180
Europa . Mapa krajobrazowa/ ukształtowanie powierzchni
135x100
9177
Europa. Gospodarcza
165x210
9181
Europa. Polityczna/konturowa
190x150
 
9218
Azja. Mapa ogólnogeograficzna /do ćwiczeń
160x190
9172
Azja. krajobrazowa/konturowa
140x100
9166
Azja. Gospodarcza
110x150
9174
Azja. Polityczna/konturowa
150x210
 
9135
Afryka. Mapa ogólnogeograficzna/ do ćwiczeń
110x150
9130
Afryka. Gospodarcza
110x150
9138
Afryka. Polityczna/konturowa
110x150
 
9153
Ameryka Północna. m. Ogólnogeograficzna/ do ćwicz.
110x150
9154
Ameryka Północna Krajobrazowa/konturowa
100x140
9150
Ameryka Północna . Gospodarcza
110x150
9156
Ameryka Północna Polityczna/konturowa
110x150
 
9143
Ameryka Połud. ogólnogeograficzna/ćwicz.
110x150
9144
Ameryka Połud. Krajobrazowa/konturowa
100x140
9146
Ameryka Połud. Polityczna/konturowa
110x150
 
9163
Australia i Oceania. Ogólnogeograficzna płótno
175x120
9160
Australia i Nowa Zelandia. Krajobrazowa/konturowa
140x100
9164
Australia i Oceania . Polityczna/konturowa
160x120
9158
Antarktyda. Ogólnogeograficzna płótno
115x90
 
9191
Półkula wschodnia Fizyczna płótno
140x140
9192
Półkula zachodnia. Fizyczna płótno
140x140
9194
Rzeźba Ziemi płótno
155x110
9236
Świat. Ukształtowanie powierzchni/do ćwiczeń
200x140
9222
Świat. Podział polityczny/ do ćwiczeń
200x139
9213
Świat. Strefy klimatyczne płótno
175x125
9210
Świat. Przemysł przetwórczy
160x120
9234
Świat. Górnictwo i energetyka/ Handel międzynarodowy
160x120
9348
Świat u progu XXI wieku. Osiągnięcia/zagrożenia
160x120
9201
Świat. Ludność
160x120
 
INNE MAPY ŚCIENNE
 
9110
Polska. Administracyjna 1:700 tys.
160x120
9105
Polska gospodarcza płótno
165x175
9128
Afryka. Fizyczna płótno
120x175
9149
Ameryka Półn. Mapa fizyczna płótno
120x175
9140
Ameryka Południowa. Fizyczna płótno
120x175
 
MAPY KONTUROWE
 
9351
Afryka - kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9355
Ameryka Północna- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9353
Ameryka Południowa- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9361
Europa- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9359
Azja- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9357
Australia i Oceania- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9363
Polska 1- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9365
Polska 2- kpl. 6 map konturowych
21x24,5
9367
Świat- kpl. 6 map konturowych
40x24,5